Đề thi Địa lớp 11 cuối kì 2 có đáp án (Mới nhất) (Đề 1)

  • 2410 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 0 phút

Câu 1:

Địa hình chủ yếu của miền Đông Trung Quốc là

Xem đáp án
Chọn đáp án C. Đồng bằng và đồi núi thấp.

Câu 3:

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước Đông Nam Á những năm gần đây chuyển dịch theo hướng nào dưới đây?

Xem đáp án
Chọn đáp án D. Giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và III.

Câu 4:

Dân số Trung Quốc có tỉ lệ như thế nào so với dân số thế giới?

Xem đáp án
Chọn đáp án A. Chiếm khoảng 1/5.

Câu 5:

Các trung tâm công nghiệp của Nhật Bản thường tập trung ở ven biển duyên hải Thái Bình Dương vì

Xem đáp án
Chọn đáp án D. giao thông biển có vai trò ngày càng quan trọng.

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận