Đề thi giữa kì 1 Công nghệ 12 (có đáp án - Đề 1)

  • 4333 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Linh kiện thụ động là:

Xem đáp án

Đáp án D

Cả 3 đáp án trên


Câu 2:

Linh kiện được dùng nhiều nhất trong các mạch điện tử là:

Xem đáp án

Đáp án A

Điện trở


Câu 3:

Tụ điện được cấu tạo bằng cách:

Xem đáp án

Đáp án C

Cả A và B đều đúng


Câu 4:

Các linh kiện bán dẫn được chế tạo từ:

Xem đáp án

Đáp án C

Các chất bán dẫn loại P và loại N


Câu 5:

Đâu là linh kiện bán dẫn?

Xem đáp án

Đáp án C

Cả A và B đều đúng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận