Đề thi giữa kì 1 GDCD 12 (có đáp án - Đề 1)

  • 6338 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Pháp luật là:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Điều nào sau đây không đúng khi nói về các đặc trưng của pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Phương tiện hữu hiệu nhất để Nhà nước quản lý xã hội là:

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật được tạo nên bởi

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Pháp luật xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp nào trong xã hội?

Xem đáp án

Đáp án: B

Pháp luật xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp công nhân.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thiên Yết Nguyễn
01:56 - 05/01/2022

9A