Đề thi giữa kì 1 Lịch Sử 10 (có đáp án - Đề 1)

  • 5875 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Đâu là đặc điểm của một thị tộc thời nguyên thủy?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Trong quá trình phát triển chung của lịch sử nhân loại, cư dân ở đâu sử dụng công cụ bằng đồng thau sớm nhất?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Công cụ sản xuất nào dưới đây KHÔNG phải là công cụ sản xuất chủ yếu trong thời đại kim khí?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Các quốc gia cổ đại đầu tiên ở phương Đông ra đời vào khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Như
20:05 - 14/11/2020

CÂU 6: ĐÁP ÁN LÀ C
CÂU 7: ĐÁP ÁN LÀ B
CÂU 8 : B
CÂU 9 : C
CÂU 21 A

Nguyễn Như
20:06 - 14/11/2020

CÂU 22: ĐÁP ÁN A

Nguyễn Như
20:06 - 14/11/2020

CÂU 23: B

Thihien Tran
21:11 - 02/01/2021

7b