Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt có đáp án

  • 226 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Trên đường đi, đôi bạn nhìn thấy những gì?

Xem đáp án

A. Nước, cỏ cây, làng gần, núi xa, các con vật.


Câu 3:

Tình cảm của các con vật đối với hai chú dế thế nào?

Xem đáp án

B. Yêu mến, ngưỡng mộ, hoan nghênh.


Câu 4:

Câu nào dưới đây nêu câu có từ chỉ đặc điểm?

Xem đáp án

B. Anh gọng vó đen sạm, gầy và cao.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận