Đề thi giữa kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt có đáp án

  • 973 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Trên đường đi, đôi bạn nhìn thấy những gì?

Xem đáp án

A. Nước, cỏ cây, làng gần, núi xa, các con vật.


Câu 3:

Tình cảm của các con vật đối với hai chú dế thế nào?

Xem đáp án

B. Yêu mến, ngưỡng mộ, hoan nghênh.


Câu 4:

Câu nào dưới đây nêu câu có từ chỉ đặc điểm?

Xem đáp án

B. Anh gọng vó đen sạm, gầy và cao.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận