Dạng 5: Các bộ phận của câu có đáp án

  • 4293 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 0 phút

Câu 1:

Em hãy gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Như thế nào?” trong các câu dưới đây:

Gà Trống Non có bộ lông đẹp tuyệt vời. Lông đuôi của nó óng mượt, nhiều màu sắc. Còn tiếng gáy của Gà Trống Non thì vừa dõng dạc, vừa âm vang. Gà Trống Non hãnh diện về bộ lông và tiếng gáy của nó lắm, vì thế nó trở nên kiêu căng, cao ngạo.

Xem đáp án

Gà Trống Non có bộ lông đẹp tuyệt vời. Lông đuôi của nó óng mượt, nhiều màu sắc. Còn tiếng gáy của Gà Trống Non thì vừa dõng dạc, vừa âm vang. Gà Trống Non hãnh diện về bộ lông và tiếng gáy của nó lắm, vì thế nó trở nên kiêu căng, cao ngạo.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận