Bài tập Tuần 2: Em lớn lên từng ngày có đáp án

  • 646 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Gấu con đã tặng lễ cho những ai?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Hành động nào cho thấy Gấu con rất hiếu thảo và quan tâm mọi người?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Em hãy nối để hoàn thành câu đúng với nội dung câu chuyện?

Gấu con chọn quả lê to nhì

 

mang đến biếu ông nội.

Gấu con chọn quả lệ to nhất

 

mang đến cho Gấu em.

Gấu con chọn quả lê to thứ ba

 

hai anh em vừa cười vừa lăn khắp nhà.

Bác Voi cho Gấu con

 

một rổ lê thơm.

Gấu em thích quá,

 

mang đến biếu mẹ.

Xem đáp án

Gấu con chọn quả lê to nhì mang đến biếu mẹ.

Gấu con chọn quả lê to nhất mang đến biếu ông nội.

Gấu con chọn quả lê to thứ ba mang đến cho Gấu em.

Bác Voi cho Gấu con một rổ lê thơm.

Gấu em thích quá, hai anh em vừa cười vừa lăn khắp nhà.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận