Bài tập Tuần 1: Em lớn lên từng ngày có đáp án

  • 1152 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Khi thầy đọc thơ, bạn nhỏ nghe và nghĩ đến những âm thanh quen thuộc nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Câu thơ nào cho thấy bạn nhỏ đang nhớ thầy giáo của mình?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Em thấy tình cảm của bạn nhỏ đối với thầy giáo của mình như thế nào?

Xem đáp án

Người bạn nhỏ vô cùng yêu mến thầy giáo, luôn nhớ về hình bóng, tiếng nói và giọng đọc thơ của thầy.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trương Minh Thi
19:27 - 18/09/2023

hi
hi

Trương Minh Thi
19:28 - 18/09/2023

hi
hi