Đề khảo sát chất lượng đầu năm - Đề số 3 có đáp án

  • 4172 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 0 phút

Câu 4:

Em muốn nhắn gửi điều gì đến những người làm bác sĩ? (1 điểm)

Xem đáp án

Em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người làm bác sĩ vì họ đã luôn cố gắng chữa trị, chăm sóc và cứu sống biết bao mạng người.


Câu 5:

Điền r/d/gi vào chỗ chấm trong đoạn văn sau: (2 điểm)

Một bạn nhỏ đã gửi thư cho bác sĩ chữa bệnh cho mình, trong đó có những …….òng thư: “Lòng cháu biết ơn sâu sắc vì sự hi sinh của các bác. Một sự hi sinh thầm lặng trên một đấu trường thầm lặng mà các bác chứ không ai khác là những chiến binh, đồng hành cùng cháu từng .....ây phút để bảo vệ cháu, chăm sóc cháu, ……ành lại sự sống không chỉ cho ......iêng mình cháu."

Xem đáp án

Một bạn nhỏ đã gửi thư cho bác sĩ chữa bệnh cho mình, trong đó có những dòng thư: “Lòng cháu biết ơn sâu sắc vì sự hi sinh của các bác. Một sự hi sinh thầm lặng trên một đấu trường thầm lặng mà các bác chứ không ai khác là những chiến binh, đồng hành cùng cháu từng giây phút để bảo vệ cháu, chăm sóc cháu, giành lại sự sống không chỉ cho riêng mình cháu."


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận