Đề thi Học kì 1 Công nghệ 12 (có đáp án - Đề 4)

  • 4026 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tirixto có vỏ bọc bằng:

Xem đáp án

Đáp án C

Cả A và B đều đúng


Câu 2:

Tirixto có điện cực:

Xem đáp án

Đáp án D

Cả 3 đáp án trên


Câu 3:

Triac dùng để điều khiển thiết bị điện trong:

Xem đáp án

Đáp án B

Mạch điện xoay chiều


Câu 4:

Điac dùng để điều khiển các thiết bị điện trong:

Xem đáp án

Đáp án B

Mạch xoay chiều


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận