Đề thi Học kì 1 GDCD 12 có đáp án (Đề 1)

  • 1395 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 3:

Pháp luật do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện

Xem đáp án
Đáp án A

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận