Đề thi Học kì 1 Lịch Sử 7 có đáp án (Đề 1)

  • 4172 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phần I: Trắc nghiệm

Tình hình chính quyền họ Trịnh giữa thế kỉ XVIII như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu xuất phát từ đâu?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Trong triều đình Phú Xuân, ai nắm hết quyền hành, tự xưng “quốc phó”, khét tiếng tham nhũng?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Căn cứ của cuộc khởi nghĩa chàng Lía ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Vua Quang Trung đưa ra chiếu khuyến nông nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

Đáp án A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Hạnh Dung Nguyễn

N

2 năm trước

Nguyen Thu Trang

p

2 năm trước

phú

Bình luận


Bình luận