Đề thi Lịch sử và Địa lí 6 Giữa kì 1 có đáp án

  • 560 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phần I. Trắc nghiệm

Học lịch sử giúp chúng ta biết được

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Tư liệu truyền miệng là 

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Truyền thuyết “Mỵ Châu – Trọng Thủy” thuộc loại hình tư liệu nào dưới đây?

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 có đáp án (4 đề) | Kết nối tri thức

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Lịch chính thức của thế giới hiện nay dựa theo cách tính thời gian của 

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Con số 1450 cm3 là thể tích não của dạng người nào?

Xem đáp án

Chọn C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận