Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 cực hay, có đáp án

  • 2173 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

I. Khoanh tròn vào từ không cùng loại

Xem đáp án

Đáp án D

A, B, C đều là bộ phận cơ thể. D là tên thuốc.


Câu 2:

Khoanh tròn vào từ không cùng loại

Xem đáp án

Đáp án A

B, C, D đều là động từ quá khứ đơn. A là danh từ.


Câu 3:

Khoanh tròn vào từ không cùng loại

Xem đáp án

Đáp án B

A, C, D đều là tính từ. B là danh từ.


Câu 4:

Khoanh tròn vào từ không cùng loại

Xem đáp án

Đáp án C

A, B, D đều là danh từ. C là tân ngữ.


Câu 5:

Khoanh tròn vào từ không cùng loại

Xem đáp án

Đáp án C

A, B, D đều là từ để hỏi. C là đại từ chỉ định.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

v

2 năm trước

vuong Tien

2 năm trước

Mia Machiro

N

1 năm trước

Ngân Lê thị

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Đăng Khôi
20:33 - 05/04/2023

ddjffjosd\


:)))))))))))

Nguyễn Đăng Khôi
20:34 - 05/04/2023

alo
:>

Trang Pham
19:40 - 15/05/2023

Câu 1: Đáp án là A