0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Quang Hoang
20:10 - 26/03/2021

nguyên nhân sâu xa
- do nhu cầu thị trường và thuộc địa từ giữa thế kỷ 19 các nước phương tây đẩy mạn việc xâm lược nước ta
- việt nam có vị trí quan trọng , giàu tài nguyên thiên nhiên
- chế độ phong kiến đang trong tình trạng suy yếu
nguyên nhân trực tiếp
- lấy cớ bảo vệ đạo gia-tô chiều 31/8/1858 liên quân pháp- tây ban nha đàn trận trước cửa biên đà nẵng
- ngày 1/9/1858, quân pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta