Bài 10: Sơ đồ tư duy - SBT TH 6

  • 15544 lượt xem

  • 10 câu hỏi


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Kim Cương

Bình luận


Bình luận

Phùng Phương Linh
09:52 - 08/03/2022

câu 1 đáp án là a

Phùng Phương Linh
09:52 - 08/03/2022

câu 2 đáp án là b

Phùng Phương Linh
09:53 - 08/03/2022

câu 3 đáp án là c

Phùng Phương Linh
09:53 - 08/03/2022

câu 4 đáp án là d

Phùng Phương Linh
09:54 - 08/03/2022

câu 5 đáp án là c