Giải SGK Công nghệ 8 KNTT Bài 17. Ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện có đáp án

  • 303 lượt xem

  • 8 câu hỏi


Câu 7:

Dựa vào một số gợi ý trong Bảng 17.5 dưới đây, hãy lập bảng liệt kê những sở thích và khả năng của bản thân có thể phù hợp đối với ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện.

Bảng 17.5. Một số gợi ý cụ thể để tìm hiểu về sở thích, khả năng của bản thân phù hợp đối với ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện

Một số sở thích, khả năng phù hợp với ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện

Không

Sở thích

Có quan tâm hoặc muốn tìm hiểu về các nghề liên quan đến kĩ thuật điện không?

 

 

Có thích và muốn tương lai sẽ làm một nghề nghiệp cụ thể thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện không?

 

 

Sở thích

Có thích quan sát, tìm hiểu về cách sử dụng và sửa chữa các đồ dùng điện trong gia đình không?

 

 

Có thấy các hoạt động lắp ráp mạch điện điều khiển là hữu ích hay không?

 

 

Có hứng thú khi tham gia các hoạt động lắp ráp mạch điện điều khiển không?

 

 

Có thích tìm tòi, mở rộng các kiến thức liên quan và những ứng dụng của mạch điện, mạch điện điều khiển không?

 

 

Khả năng

Có sử dụng các đồ dùng điện trong gia đình đúng cách và an toàn không?

 

 

Có hiểu và dễ dàng trình bày về các nội dung liên quan đến mạch điện, mạch điện điều khiển không?

 

 

Có lắp đặt được các mạch điện điều khiển đúng cách và an toàn không?

 

 

Có phân tích được mô đun cảm biến và mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến không?

 

 

Có đề xuất được phương án mới để ứng dụng cho các mạch điện sử dụng mô đun cảm biến trong gia đình mình không?

 

 

Có khả năng tổ chức, quản lí và phân công công việc phù hợp trong hoạt động nhóm không?

 

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận