Giải SGK Vật lý 12 CTST Bài 2. Thang nhiệt độ có đáp án

  • 118 lượt xem

  • 13 câu hỏi


Câu 8:

Dựa vào cách chia nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius và thang nhiệt độ Kelvin, hãy chứng minh:

1°C=1100 của khoảng cách giữa nhiệt độ nóng chảy của nước tinh khiết đóng băng và nhiệt độ sôi của nước tinh khiết (ở áp suất 1 atm);

1K=1273,16 của khoảng cách giữa nhiệt độ không tuyệt đối và nhiệt độ điểm mà nước tinh khiết tồn tại đồng thời ở thể rắn, lỏng và hơi (ở áp suất 1 atm).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận