0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Huyền Lê
18:38 - 24/10/2023

khoáng sản năng lượng
khoáng sản kim loại
khoảng sản phi kim loại
khoáng sản nội sinh

Huyền Lê
18:32 - 24/10/2023

về cơ cấu:ks phong phú
về trữ lượng các mỏ ks tb và nhỏ ko phù hợp cho khai thác
về phân bố phân bố ở nhiều nơi chủ yếu à miền bắc ,miền trung và tây nguyên

Huyền Lê
18:37 - 24/10/2023

các mỏ nội sinh:hình thành ở các vùng có đứt gãy sâu,uốn nếp mạnh có hoạt động mac ma xâm nhập hoặc phun trào
các mỏ nội sinh :hình thành từ quá trình trầm tích tại các vùng biển nông, bờ biển hoặc các vùng trũng đc bồi đắp ,lắng đọng vật liệu từ các vùng uốn nếp cổ có chứa quặng,...

Huyền Lê
18:51 - 24/10/2023

dầu mỏ- hồng ngọc,...
khí tự nhiên-lan tây lan đỏ
bô_xít-măng đen,...
sắt- trại cau, tòng bá,...
a_pa_tít- cam đường
ti _tan-phú vang
Đá vôi-tam điệp, bỉm sơn

Huyền Lê
18:44 - 24/10/2023

Đ
Đ
Đ
Đ
Đ
Đ
S
S