Giải VTH Tin học 6 KNTT Bài 9: An toàn thông tin trên Internet có đáp án

  • 585 lượt xem

  • 13 câu hỏi


Câu 11:

Em hãy tìm kiếm thông tin về Luật an ninh mạng Việt Nam và đánh dấu X vào ô tương ứng.

 

Đúng

Sai

a) Luật an ninh mạng Việt Nam chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

 

 

b) Điều 29 của Luật an ninh mạng Việt Nam có nội dung bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

 

 

c) Trẻ em có quyền được bảo vệ, tiếp cận thông tin, tham gia hoạt động xã hội, vui chơi, giải trí, giữ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư và các quyền khác khi tham gia trên không gian mạng.

 

 

d) Các công ty cung cấp nội dung trên không gian mạng không có trách nhiệm kiểm soát nội dung thông tin gây nguy hại cho trẻ em. Việc lựa chọn tiếp cận nội dung là do bản thân các em và bố mẹ lựa chọn.

 

 

e) Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo đảm quyền của trẻ em trên không gian mạng, ngăn chặn thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em theo quy định của Luật này và các luật về trẻ em.

 

 

f) Cơ quan, tổ chức, cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và cá nhân khác liên quan có trách nhiệm bảo đảm quyền của trẻ em, bảo vệ trẻ em khi tham gia không gian mang theo quy định của pháp luật về trẻ em.

 

 

g) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và các cơ quan chức năng có trách nhiệm áp dụng biện pháp để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lí nghiêm hành vi sử dụng không gian mạng gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ em.

 

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nhan Nguyen
22:50 - 24/04/2023

Đúng