Reading đọc hiểu: Home

  • 617 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

What does Anthony’s mother buy for him?

Xem đáp án

Trả lời:

Mẹ của Anthony mua gì cho anh ấy?

A. món quà

B. quà lưu niệm

C. cả A & B

Thông tin: She always brings us some presents and souvenirs.

Tạm dịch: Cô ấy luôn mang cho chúng tôi một số quà và quà lưu niệm.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

How old is his father?

Xem đáp án

Trả lời:

Bố của anh ấy bao nhiêu tuổi?

A. 40

B. 45

C. 50

Thông tin: My father Edward is a programmer. He is 40. 

Tạm dịch: Bố tôi Edward là một lập trình viên. Anh ấy 40 tuổi.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Which sport does Anthony play with his friend?

Xem đáp án

Trả lời:

Anthony chơi môn thể thao nào với bạn của anh ấy?

A. đi xe đạp

B. trượt băng

C. bóng rổ

Thông tin: I like playing basketball with my friends or my father.

Tạm dịch: Tôi thích chơi bóng rổ với bạn bè hoặc cha tôi.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Who does Anthony play table tennis with?

Xem đáp án

Trả lời:

Anthony chơi bóng bàn với ai?

A. bà của anh ấy

B. ông nội của anh ấy

C. con chó của anh ấy

Thông tin: We often play table tennis with my granddad.

Tạm dịch: Chúng tôi thường chơi bóng bàn với ông của tôi.

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

Từ vựng: Home

( 1 K lượt thi )

Reading điền từ: Home

( 778 lượt thi )

Ngữ âm: /ɪ/

( 660 lượt thi )

Listening: Home

( 361 lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận