Bài 1: Dao động điều hòa

  • 45623 lượt xem

  • 19 câu hỏi


Bài thi liên quan:

Bài 2: Con lắc lò xo

27 câu hỏi 0 phút

Bài 3: Con lắc đơn

22 câu hỏi 0 phút

Bài tập cuối chương 1

19 câu hỏi 0 phút

Bài 8: Giao thoa sóng

12 câu hỏi 0 phút

Bài 9: Sóng dừng

16 câu hỏi 0 phút

Bài tập cuối chương II

17 câu hỏi 0 phút

Bài tập cuối chương III

20 câu hỏi 0 phút

Bài 20: Mạch dao động

15 câu hỏi 0 phút

Bài 21: Điện từ trường

10 câu hỏi 0 phút

Bài 22: Sóng điện từ

14 câu hỏi 0 phút

Bài tập cuối chương IV

13 câu hỏi 0 phút

Bài 24: Tán sắc ánh sáng

16 câu hỏi 0 phút

Bài 25: Giao thoa ánh sáng

31 câu hỏi 0 phút

Bài 28: Tia X

17 câu hỏi 0 phút

Bài tập cuối chương V

18 câu hỏi 0 phút

Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo

21 câu hỏi 0 phút

Bài 34: Sơ lược về laze

17 câu hỏi 0 phút

Bài tập cuối chương VI

17 câu hỏi 0 phút

Bài 37: Phóng xạ

23 câu hỏi 0 phút

Bài tập cuối chương VII

17 câu hỏi 0 phút

Bài 40: Các hạt sơ cấp

5 câu hỏi 0 phút

Bài 41: Cấu tạo vũ trụ

15 câu hỏi 0 phút

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận