Tổng hợp đề luyện KHXH cực hay có đáp án đề (Lịch Sử)

  • 11687 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Mục đích cơ bản trong phong trào Đông Du của Phan Bội Châu là

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Nhiệm vụ trọng tâm của các kế hoạch 5 năm ở Liên Xô từ 1950 đến những năm 1970 là

Xem đáp án

Đáp án C

Mục tiêu của Liên Xô là xây dựng chủ nghĩa xã hội vì vậy sau giai đoạn khôi phục kinh tế (1945-1950) thì Liên Xô tiếp tục thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn (từ 1950 đến những năm 1970) để tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội. Các kế hoạch này về cơ bản đều hoàn thành với nhiều thành tựu to lớn.


Câu 4:

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) được Đảng ta xác định là

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 5:

Pháp lấy cớ gì để đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất 1873?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Tuệ Lâm

Bình luận


Bình luận