Tổng hợp đề luyện KHXH cực hay có đáp án đề (Lịch Sử)

  • 17296 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Mục đích cơ bản trong phong trào Đông Du của Phan Bội Châu là

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Nhiệm vụ trọng tâm của các kế hoạch 5 năm ở Liên Xô từ 1950 đến những năm 1970 là

Xem đáp án

Đáp án C

Mục tiêu của Liên Xô là xây dựng chủ nghĩa xã hội vì vậy sau giai đoạn khôi phục kinh tế (1945-1950) thì Liên Xô tiếp tục thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn (từ 1950 đến những năm 1970) để tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội. Các kế hoạch này về cơ bản đều hoàn thành với nhiều thành tựu to lớn.


Câu 4:

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) được Đảng ta xác định là

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 5:

Pháp lấy cớ gì để đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất 1873?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Tuệ Lâm

A

7 tháng trước

An An

T

6 tháng trước

Trâm Anh Nguyễn Hoàng

Bình luận


Bình luận