Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 6 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 1) (có đáp án)

  • 2492 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Những vòng tròn vuông góc với kinh tuyến trên quả Địa Cầu là:

Xem đáp án

Vĩ tuyến là những đường thẳng vuông góc với kinh tuyến có đặc điểm song song với nhau và độ dài nhỏ dần từ xích đạo về cực.

Chọn: C.


Câu 2:

Bản đồ là gì?

Xem đáp án

Bản đồ là hình vẽ tương đối chính xác về một vùng đất hay toàn bộ Trái Đất trên một mặt phẳng.

Chọn: D.


Câu 3:

Dựa vào số ghi tỉ lệ đối với bản đồ 1:200.000, 12cm trên bản đồ tương ứng trên thực địa là:

Xem đáp án

Khoảng cách thực địa = Khoảng cách trên bản đồ × tỉ lệ bản đồ. Đổi ra đơn kilômet (km). Khoảng cách thực địa = 12 × 200 000 = 2 400 000 (cm) = 24(km)

Chọn: A.


Câu 4:

Một điểm A nằm trên kinh tuyến 140° thuộc nửa cầu Đông và vĩ tuyến 30° ở phía trên đường xích đạo, cách viết toạ độ của điểm đó là:

Xem đáp án

Kinh độ = 140°Đ; Vĩ độ = 30°B

Chọn: D.


Câu 5:

Các loại kí hiệu bản đồ cơ bản nhất là:

Xem đáp án

Phân loại kí hiệu bản đồ gồm có 3 loại, đó là kí hiệu điểm, kí hiệu đường và kí hiệu diện tích.

Chọn: A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

G

8 tháng trước

Gia Linh Đỗ

Bình luận


Bình luận