Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 6 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 1) (có đáp án)

  • 1542 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Gió thổi thường xuyên ở vùng ôn đới là:

Xem đáp án

Gió thổi thường xuyên ở vùng ôn đới là gió Tây ôn đới.

Chọn: C.


Câu 2:

Đới nóng là đới nằm giữa:

Xem đáp án

Đới nóng có giới hạn là nằm từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam (vùng nội chí tuyến). Việt Nam nằm trong đới nóng.

Chọn: B.


Câu 3:

Nước ta chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của gió:

Xem đáp án

Nước ta chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của gió mùa. Đó là gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam.

Chọn: D.


Câu 4:

Hồ do hình thành từ khúc uốn sông ở nước ta là:

Xem đáp án

Hồ Tây là hồ được hình thành từ một khúc uốn sông cũ của sông Hồng.

Chọn: B.


Câu 5:

Nước biển và đại dương có những vận động nào?

Xem đáp án

Nước biển và đại dương có 3 sự vận động. Đó là sóng, thủy triều và dòng biển.

Chọn: A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Văn Tiến
19:59 - 22/04/2021

Câu 7:Đáp án A