Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 (có đáp án - Lần 2 - Đề 1)

  • 3107 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Nền kinh tế chính của các quốc gia Đông Nam Á à gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Vì sao người Thái ở thượng nguồn sông Mê Công lại di cư ồ ạt xuống phía nam, định cư ở sông Mê Nam vào thế kỉ XVIII?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Tổ chức xã hội sơ khai của người Lào là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Trước khi hình thành chế độ phong kiến, ở Tây Âu là sự tồn tại của chế độ

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Đặc điểm về chính trị của các quốc gia phong kiến Tây Âu là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

2 năm trước

Hung Nhu

Bình luận


Bình luận