Đề thi giữa kì 1 Tin học 11 có đáp án (Đề 1)

  • 6738 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Các thành phần cơ bản của NNLT là:

Xem đáp án

Đáp án đúng : C


Câu 2:

Chọn biểu diễn tên đúng trong các biểu diễn dưới đây:

Xem đáp án

Đáp án đúng : A


Câu 4:

Trong Pascal, khai báo nào sau đây sai:

Xem đáp án

Đáp án đúng : D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

9 tháng trước

Hương Trần

7 tháng trước

Bro6

tạm

Bình luận


Bình luận