Đề thi giữa kì 1 Tin học 11 có đáp án (Đề 1)

  • 9696 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Các thành phần cơ bản của NNLT là:

Xem đáp án

Đáp án đúng : C


Câu 2:

Chọn biểu diễn tên đúng trong các biểu diễn dưới đây:

Xem đáp án

Đáp án đúng : A


Câu 4:

Trong Pascal, khai báo nào sau đây sai:

Xem đáp án

Đáp án đúng : D


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

2 năm trước

Hương Trần

2 năm trước

Bro6

tạm

Bình luận


Bình luận

quy Thanh
23:38 - 04/11/2022

sao ra 29 vậy