Đề thi giữa kì 2 Lịch Sử 8 có đáp án (Đề 1)

  • 2679 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Thực dân Pháp lấy cớ gì để tấn công Bắc Kỳ lần thứ hai?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Dựa vào phong trào kháng chiến của nhân dân, phái chủ chiến trong triều đình Huế, đại diện là nững ai mạnh tay hành động chống Pháp?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Trước hành động ngày một quyết liệt của Tôn Thất Thuyết thực dân Pháp đã làm gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Nông dân Yên Thế đứng lên nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

nguyễn mạnh tiến

bài thi hay ạ nếu có nhiều học sinh vào thi thì học sinh sẽ được điểm cao tốt hơn khi thi
C

1 năm trước

Cương Văn Phu

Bình luận


Bình luận