Đề thi Tiếng Việt lớp 2 Cuối học kì 2 có đáp án (Đề 1)

  • 5249 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Thóc gạo bỏ Hơ- bia đi lúc nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Vì sao thóc gạo lại rủ nhau về với Hơ-bia?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Vì sao thóc gạo bỏ Hơ-bia để đi vào rừng?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Em rút ra bài học gì cho mình từ câu chuyện trên

Xem đáp án

VD: Cần chăm chỉ lao động và yêu quý thành quả lao động (cần chăm làm, yêu quý thóc gạo; cần chăm học, tiết kiệm; cần chăm học, chăm làm, không lãng phí,…)     (0,5 điểm)

   - Phải biết nhận lỗi và sửa lỗi (cần nhân hậu, vị tha,…)     (0,5 điểm)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận