4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Thủy Tiên

Amazing gút chóp
N

2 năm trước

Nguyễn Võ Hương Quỳnh

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi
10:03 - 04/01/2022

Câu 6: right