Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa học kì 2 có đáp án (Đề 2)

  • 2955 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Odd one out.

Xem đáp án

Đáp án là B.


Câu 2:

Odd one out.

Xem đáp án

Đáp án là A.


Câu 3:

Odd one out.

Xem đáp án

Đáp án là B.


Câu 4:

Odd one out.

Xem đáp án

Đáp án là A.


Câu 5:

Odd one out.

Xem đáp án

Đáp án là D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

n

1 năm trước

nguyenkimchi

Bình luận


Bình luận

Gia ohân Trần
09:28 - 13/05/2021

fence