Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa học kì 2 có đáp án (Đề 3)

  • 2960 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Look at pictures. Look at the letters. Write the words.

Xem đáp án

Đáp án là: chair, football, toys, kite, car, puzzle.


Câu 2:

Odd one out.

Xem đáp án

Đáp án là A.


Câu 3:

Odd one out.

Xem đáp án

Đáp án là C.


Câu 4:

Odd one out.

Xem đáp án

Đáp án là C.


Câu 5:

Odd one out.

Xem đáp án

Đáp án là B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

n

1 năm trước

nguyenkimchi

Bình luận


Bình luận