Đề thi Tiếng Anh 5 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 5675 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

 Odd one out.

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

 Odd one out.

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Odd one out.

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Odd one out.

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Odd one out.

Xem đáp án

Đáp án: D


4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

T

1 năm trước

Thị Hiền Phạm

1 năm trước

Minh Khánh Trương

Bình luận


Bình luận

minh hiếu
20:49 - 05/03/2021

sao những câu tự luận ko viết đc vậy mn

Mia Machiro
20:09 - 12/07/2021

chắc bị lỗi

Ánh Nguyễn
11:05 - 10/01/2022

minh ko viet đuoc

Nguyễn Ly Phương
09:51 - 29/01/2022

ko thể viết các câu tự luận đc

Nguyễn Ly Phương
09:51 - 29/01/2022

ko hiểu quá mọi người ơi

Bùi Tiến Sang
15:39 - 16/04/2022

tu luan ko viet đc ad