Trắc nghiệm Bài 1: Hệ thống kinh vĩ tuyến. Tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ có đáp án

  • 112 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Quả Địa Cầu là mô hình thu nhỏ của

Xem đáp án

Đáp án B.

Quả Địa Cầu là mô hình thu nhỏ của Trái Đất. Chính vì vậy, quả Địa cầu được sử dụng rộng rãi trong trường học để giúp chúng ta hiểu được những vấn đề đơn giản thuộc về Trái Đất.


Câu 2:

Vĩ tuyến gốc chính là

Xem đáp án

Đáp án B.

Vĩ tuyến gốc chính là đường Xích đạo và cũng được đánh số 00. Nó chia quả địa cầu thành bán cầu Bắc và bán cầu Nam.


Câu 3:

Những vòng tròn trên quả Địa Cầu vuông góc với các kinh tuyến là các đường

Xem đáp án

Đáp án A.

Vĩ tuyến là những vòng tròn trên quả Địa Cầu vuông góc với các kinh tuyến. Các vĩ tuyến đều song song với nhau.


Câu 4:

Kinh tuyến Tây là

Xem đáp án

Đáp án A.

Kinh tuyến là những đường nối liền hai điểm Cực Bắc và Cực Nam có độ dài bằng nhau. Kinh tuyến Tây nằm bên trái đường kinh tuyến gốc.


Câu 5:

Nếu cách 10ở tâm thì trên bề mặt của quả Địa Cầu sẽ có bao nhiêu kinh tuyến?

Xem đáp án

Đáp án C.

Mỗi kinh tuyến cách nhau 10thì trên quả Địa Cầu có 360 kinh tuyến.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận