Trắc nghiệm Bài 10. Kĩ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi có đáp án

  • 74 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cơ thể vật nuôi non có mấy đặc điểm sinh lí cơ bản?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Cơ thể vật nuôi non có 3 đặc điểm sinh lí cơ bản:

+ Sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh

+ Chức năng của hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh

+ Chức năng miễn dịch chưa tốt, sức đề kháng kém so với vật nuôi trưởng thành.


Câu 2:

Vật nuôi non có những đặc điểm sinh lí nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Cơ thể vật nuôi non có 3 đặc điểm sinh lí cơ bản:

+ Sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh

+ Chức năng của hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh

+ Chức năng miễn dịch chưa tốt, sức đề kháng kém so với vật nuôi trưởng thành.


Câu 3:

Việc chăn nuôi vật nuôi được chia làm mấy loại?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Việc chăn nuôi vật nuôi được chia làm 3 loại:

+ Chăn nuôi vật nuôi non

+ Chăn nuôi vật nuôi đực giống

+ Chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản


Câu 4:

Chăn nuôi vật nuôi được chia theo loại nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Việc chăn nuôi vật nuôi được chia làm 3 loại:

+ Chăn nuôi vật nuôi non

+ Chăn nuôi vật nuôi đực giống

+ Chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản


Câu 5:

Tại sao phải nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Để vật nuôi non khỏe mạnh, phát triển và kháng bệnh tốt, cần nuôi dưỡng và chăm sóc phù hợp với đặc điểm phát triển của cơ thể vật nuôi.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận