Bài 10: Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản

  • 224 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ngoại lực là

Xem đáp án

Ngoại lực là những lực được sinh ra ở bên ngoài, trên bề mặt đất.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Lực được sinh ra từ bên trong Trái Đất được gọi là

Xem đáp án

Nội lực là những lực sinh ra ở bên trong Trái Đất.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Hai quá trình ngoại lực xảy ra chủ yếu là

Xem đáp án

Hai quá trình ngoại lực xảy ra chủ yếu là phong hóa và xâm thực (do dòng chảy, do gió…)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất được thể hiện qua

Xem đáp án

Nội lực là những lực sinh ra bên trong Trái Đất, có tác động nén ép vào các lớp đá, làm cho chúng bị đứt gãy, uốn nếp hoặc đẩy vật chất nóng chảy dưới sâu ra ngoài mặt đất thành hiện tượng động đất, núi lửa.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Các dạng núi lửa chính trên Trái Đất là

Xem đáp án

Hai dạng núi lửa chính trên Trái Đất là: núi lửa tắt và núi lửa hoạt động

- Núi lửa tắt là núi lửa ngừng phun đã lâu.

- Núi lửa hoạt động là núi lửa đang phun hoặc mới phun gần đây

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận