Trắc nghiệm Bài 10: Quá trình nội và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi có đáp án

  • 112 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ngoại lực không có quá trình nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

Ngoại lực (ngoại sinh) là lực sinh ra từ bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất. Tác động thông qua phong hóa, xâm thực, vận chuyển, bồi tụ,... Kết quả là san bằng, hạ thấp địa hình. Còn sự nâng lên hay hạ xuống là tác động của nội lực (nội sinh).


Câu 2:

Nội lực có xu hướng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C.

Nội lực có xu hướng tạo ra dạng địa hình mới và tạo ra các dạng địa hình lớn.


Câu 3:

Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là

Xem đáp án

Đáp án A.

Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là nguồn năng lượng trong lòng Trái Đất. Nguyên nhân sinh ra nội lực: Chủ yếu là nguồn năng lượng ở trong lòng Trái Đất như năng lượng của sự phân hủy chất phóng xạ, sự chuyển dịch của các dòng vật theo quy luật của trọng lực, năng lượng các phản ứng hóa học,…


Câu 4:

Nội lực tạo ra hiện tượng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A.

Tác động của nội lực là nén ép các lớp đá tạo ra các uốn nếp, đứt gãy hoặc đẩy vật chất nóng chảy ở dưới sâu ra ngoài mặt đất thành hiện tượng núi lửa, động đất.


Câu 5:

Ngoại lực và nội lực tạo ra các dạng địa hình trên bề mặt có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

Ngoại lực và nội lực tạo ra các dạng địa hình trên bề mặt có đặc điểm là hai lực đối nghịch nhau, tác động đồng thời và hỗ trợ với nhau.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận