Trắc nghiệm Bài 13: Khí quyển của trái đất. Các khối khí. Khí áp và gió có đáp án

  • 112 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Không khí luôn luôn chuyển động từ

Xem đáp án

Đáp án A.

Không khí luôn luôn chuyển động từ nơi áp cao về nơi áp thấp và sinh ra gió.


Câu 2:

Từ mặt đất trở lên, có các tầng khí quyển lần lượt nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

Thứ tự các tầng khí quyển theo thứ tự sát mặt đất lên cao là: Tầng đối lưu, tầng bình lưu, các tầng cao của khí quyển.


Câu 3:

Tầng đối lưu có độ cao trung bình khoảng

Xem đáp án

Đáp án C.

Đặc điểm tầng đối lưu

- Giới hạn: dưới 16km.

- Không khí luôn chuyển động theo chiều thẳng đứng.

- Nơi sinh ra các hiện tượng khí tượng: mây mưa sấm chớp,…

- Nhiệt độ giảm dần theo độ cao, cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0,60C.


Câu 4:

Khối khí lạnh hình thành ở vùng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

Khối khí lạnh hình thành ở vùng có vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp.


Câu 5:

Dựa vào đặc tính của lớp khí, người ta chia khí quyển thành mấy tầng?

Xem đáp án

Đáp án A.

Dựa vào đặc tính của lớp khí người ta chia khí quyển thành 3 tầng: Tầng đối lưu, tầng bình lưu và các tầng cao của khí quyển (trên tầng bình lưu).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận