Trắc nghiệm Bài 14: Nhiệt độ và mưa. Thời tiết và khí hậu có đáp án

  • 117 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nhiệt độ trung bình năm cao nhất thường ở vùng

Xem đáp án

Đáp án A.

Nhiệt độ trung bình năm cao nhất thường ở vùng chí tuyến nguyên nhân là do vùng chí tuyến có diện tích lục địa lớn còn Xích đạo lại mưa nhiều và diện tích biển, đại dương lớn.


Câu 2:

Để đo nhiệt độ không khí người ta dùng dụng cụ nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

Độ nóng lạnh của không khí được gọi là nhiệt độ không khí. Dụng cụ để đo nhiệt độ không khí là nhiệt kế.


Câu 3:

Nhiệt độ không khí cao nhất ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C.

Ở xích đạo quanh năm có góc chiếu của tia sáng Mặt Trời với mặt đất lớn nên mặt đất nhận được nhiều nhiệt, nhiệt độ không khí nóng. Còn càng về hai cực góc chiếu càng nhỏ nên mặt đất nhận được càng ít nhiệt, nhiệt độ không khí cũng giảm dần về cực.


Câu 4:

Dụng cụ nào sau đây được dùng đo độ ẩm không khí?

Xem đáp án

Đáp án A.

Dụng cụ để đo độ ẩm không khí là ấm kế.


Câu 5:

Nguồn cung cấp hơi nước chính cho khí quyển là

Xem đáp án

Đáp án B.

Nguồn cung cấp: ao, hồ, sông, suối…chủ yếu ở biển và đại dương.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận