Trắc nghiệm Bài 15: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu có đáp án

  • 69 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Biến đổi khí hậu là vấn đề của

Xem đáp án

Đáp án D.

Biến đổi khí hậu không phải vấn đề riêng của mỗi quốc gia mà là một vấn đề toàn cầu. Biến đổi khí hậu có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sản xuất của con người.


Câu 2:

Hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu năm 2015 có bao nhiêu quốc gia đồng ý Thảo thuận Pa-ri về cắt giảm lượng phát khí cacbonic?

Xem đáp án

Đáp án B.

Hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc (COP21) năm 2015 diễn ra tại Pa-ri (Pháp), lần đầu tiên có 196 nước tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu đã đi đến một Thảo thuận Pa-ri buộc tất cả các nước cắt giảm lượng phát khí cacbonic (CO2).


Câu 3:

Biến đổi khí hậu là do tác động của

Xem đáp án

Đáp án D.

Biến đổi khí hậu là sự thay đổi của khí hậu trong một khoảng thời gian dài do tác động của các điều kiện tự nhiên và hoạt động của con người.


Câu 4:

Sự nóng lên của Trái Đất không làm cho

Xem đáp án

Đáp án C.

Sự nóng lên của Trái Đất đã làm cho băng tăng, mực nước biển dâng, thiên tai xảy ra thường xuyên, đột ngột và thất thường.


Câu 5:

Biện pháp nào sau đây thường không sử dụng để ứng phó trước khi xảy ra thiên tai?

Xem đáp án

Đáp án D.

Để phòng chống thiên tai hiệu quả, chúng ta cần chúng ta cần thực hiện một số yêu cầu: Trước khi xảy ra thiên tai cần có một số biện pháp phòng ngừa (gia cố nhà cửa, bảo quản đồ đạc, sơ tán người và tài sản,...). Khi xảy ra thiên tai cần theo dõi để ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn cá nhân,... sau khi thiên tai xảy ra cần nhanh chóng khắc phục hậu quả (dọn dẹp, vệ sinh, phòng chống dịch bệnh,...).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận