Trắc nghiệm Bài 15: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt đồ và lượng mưa có đáp án

  • 100 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Để đo nhiệt độ không khí người ta dùng dụng cụ nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

Độ nóng lạnh của không khí được gọi là nhiệt độ không khí. Dụng cụ để đo nhiệt độ không khí là nhiệt kế.


Câu 2:

Không khí tập trung ở tầng đối lưu là

Xem đáp án

Đáp án C.

Đặc điểm tầng đối lưu

- Giới hạn: dưới 16km.

- Tập trung 90% không khí.

- Không khí luôn chuyển động theo chiều thẳng đứng.

- Nơi sinh ra các hiện tượng khí tượng: mây, mưa, sấm, chớp,…

- Nhiệt độ giảm dần theo độ cao, cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0,60C.


Câu 3:

Nguồn cung cấp ánh sáng và nhiệt cho Trái Đất chủ yếu từ

Xem đáp án

Đáp án A.

Mặt Trời là nguồn chính cung cấp ánh sáng và nhiệt cho Trái Đất.


Câu 4:

Trên Trái Đất có bao nhiêu đai áp thấp?

Xem đáp án

Đáp án A.

Trên Trái Đất gồm tất cả 7 đai khí áp cao và thấp, trong đó có: 4 đai áp cao và 3 đai áp thấp xen kẽ nhau.


Câu 5:

Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

Nước ta nằm hoàn toàn trong khu vực nội chí tuyến =>Nước ta nằm ở đới khí hậu nhiệt đới (cụ thể là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận