Trắc nghiệm Bài 16: Bài tập chuyên đề khí hậu và biến đổi khí hậu có đáp án

  • 71 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nguồn cung cấp ánh sáng và nhiệt cho Trái Đất chủ yếu từ

Xem đáp án

Đáp án A.

Mặt Trời là nguồn chính cung cấp ánh sáng và nhiệt cho Trái Đất.


Câu 2:

Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

Nước ta nằm hoàn toàn trong khu vực nội chí tuyến =>Nước ta nằm ở đới khí hậu nhiệt đới (cụ thể là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa).


Câu 3:

Không khí tập trung ở tầng đối lưu là

Xem đáp án

Đáp án C.

Đặc điểm tầng đối lưu

- Giới hạn: dưới 16km.

- Tập trung 90% không khí.

- Không khí luôn chuyển động theo chiều thẳng đứng.

- Nơi sinh ra các hiện tượng khí tượng: mây, mưa, sấm, chớp,…

- Nhiệt độ giảm dần theo độ cao, cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0,60C.


Câu 4:

Trên Trái Đất có bao nhiêu đai áp cao?

Xem đáp án

Đáp án B.

Trên Trái Đất gồm tất cả 7 đai khí áp cao và thấp, trong đó có: 4 đai áp cao và 3 đai áp thấp xen kẽ nhau.


Câu 5:

Nguyên nhân cơ bản khiến cho nước và đất có nhiệt độ khác nhau là do

Xem đáp án

Đáp án A.

Do đặc tính hấp thụ nhiệt của đất và nước khác nhau. Sự tăng, giảm nhiệt độ của mặt đất và mặt nước rất khác nhau. Các loại đất, đá mau nóng nhưng cũng mau nguội; còn nước thì nóng chậm hơn nhưng cũng lâu nguội hơn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận