Trắc nghiệm Bài 17: Các thành phần chủ yếu của thủy quyển. Tuần hoàn nước trên trái đất có đáp án

  • 87 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trên Trái Đất nước mặn chiếm khoảng

Xem đáp án

Đáp án C.

Trên Trái Đất nước mặn chiếm khoảng 97,5%, còn nước ngọt chỉ chiếm 2,5%.


Câu 2:

Ngày nào sau đây được lấy là ngày nước thế giới?

Xem đáp án

Đáp án B.

Năm 1993, thế giới lấy ngày 22/3 là Ngày nước thế giới với các hoạt động theo các chủ đề nhằm nhắc nhở mọi người hãy sử dụng nước tiết kiệm và không làm ô nhiễm nước.


Câu 3:

Nguồn cung cấp hơi nước chính cho khí quyển là từ

Xem đáp án

Đáp án C.

Nguồn cung cấp hơi nước chính cho khí quyển chủ yếu là ở biển và đại dương.


Câu 4:

Khi hơi nước bốc lên từ các đại dương sẽ tạo thành

Xem đáp án

Đáp án D.

Đại dương thế giới là nguồn cung cấp hơi nước lớn nhất cho vòng tuần hoàn. Khi hơi nước bốc lên từ các đại dương sẽ tạo thành mây và sau đó gây mưa.


Câu 5:

Nước trên Trái Đất phân bố chủ yếu ở

Xem đáp án

Đáp án A.

Nước trên Trái Đất phân bố chủ yếu ở các biển và đại dương (chiếm khoảng 97,5%).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận