Trắc nghiệm Bài 17: Sông và hồ có đáp án

  • 157 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hồ và sông ngòi không có giá trị nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

Sông, hồ là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sản xuất nông nghiệp, làm thủy điện, nuôi trồng thủy sản, du lịch và phát triển giao thông đường thủy.


Câu 2:

Hợp lưu là gì?

Xem đáp án

Đáp án B.

Hợp lưu là nơi dòng chảy của 2 hay nhiều hơn các con sông gặp nhau.


Câu 3:

Ở miền ôn đới nguồn cung cấp nước cho sông chủ yếu là do

Xem đáp án

Đáp án C.

Miền ôn đới lạnh và những sông bắt nguồn từ núi cao, có mùa đông lạnh giá nên nước sông đóng băng, vào mùa xuân nhiệt độ tăng ->băng tuyết tan và cung cấp nước cho dòng sông. Như vậy, thủy chế sông ngòi miền ôn đới lạnh phụ thuộc vào lượng tuyết băng tan.


Câu 4:

Hồ nào sau đây ở nước ta có nguồn gốc hình thành từ một khúc sông cũ?

Xem đáp án

Đáp án D.

Hồ Tây là hồ móng ngựa (di tích còn sót lại của một khúc sông cũ).


Câu 5:

Chi lưu là gì?

Xem đáp án

Đáp án A.

Chi lưu là con sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận