Trắc nghiệm Bài 18: Biến và đại dương có đáp án

  • 126 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nước mặn chiếm khoảng bao nhiêu trong toàn bộ khối lượng nước trên Trái Đất?

Xem đáp án

Đáp án D.

Trên Trái Đất, chủ yếu là nước mặn (nước mặn chiếm khoảng 97% trong toàn bộ khối lượng nước trên Trái Đất).


Câu 2:

Nước biển và đại dương có mấy sự vận động?

Xem đáp án

Đáp án B.

Nước biển và đại dương có 3 sự vận động, đó là: Sóng, thủy triều và dòng biển.


Câu 3:

Dao động thủy triều lớn nhất vào các ngày nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A.

Dao động thủy triều lớn nhất vào các ngày trăng tròn và không trăng. Đó là các ngày triều cường.


Câu 4:

Các dòng biển nóng thường có hướng chảy từ

Xem đáp án

Đáp án B.

Các dòng biển nóng thường có hướng chảy từ vĩ độ thấp về vĩ độ cao và ngược lại.


Câu 5:

Sức hút của Mặt Trời và Mặt Trăng là nguyên nhân chủ yếu hình thành hiện tượng tự nhiên nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

Thủy triều được hình thành chủ yếu là do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận