Trắc nghiệm Bài 18: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà có đáp án

  • 138 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hồ nào sau đây ở nước ta có nguồn gốc hình thành từ một khúc sông cũ?

Xem đáp án

Đáp án D.

Hồ Tây là hồ móng ngựa (di tích còn sót lại của một khúc sông cũ).


Câu 2:

Cửa sông là nơi dòng sông chính

Xem đáp án

Đáp án C.

Cửa sông là nơi dòng sông chính đổ ra biển hoặc các hồ.


Câu 3:

Chế độ chảy (thủy chế) của một con sông là

Xem đáp án

Đáp án A.

Nhịp điệu thay đổi lưu lượng của con sông trong năm làm thành thủy chế (chế độ nước của sông).


Câu 4:

Ở vùng đất đá thấm nước, nguồn nước nào sau đây có vai trò đáng kể trong việc điều hòa chế độ nước sông?

Xem đáp án

Đáp án B.

Ở các vùng đất đá bị thấm nước nhiều, nước ngầm đóng vai trò đáng kể (đá vôi) trong việc điều hòa chế độ của nước sông.


Câu 5:

Hồ và sông ngòi không có giá trị nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

Sông, hồ là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sản xuất nông nghiệp, làm thủy điện, nuôi trồng thủy sản, du lịch và phát triển giao thông đường thủy.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận