Trắc nghiệm Bài 18. Vương quốc Chăm-pa và vùng đất Nam Bộ Từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI có đáp án

  • 990 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kinh đô của Chăm-pa từ thế kỉ X là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Năm 988, một quý tộc người Chăm đã lập raVương triều Vi-giay-a mở ra một thời kì phát triển mới của Vương quốc Chăm-pa. Kinh đô được chuyển về Vi-giay-a (còn gọi là Đồ Bàn hay Chà Bàn, thuộc An Nhơn, Bình Định ngày nay) SGK Lịch sử 7 - trang 90.


Câu 2:

Sau khi Vương quốc Phù Nam sụp đổ, vùng đất Nam Bộ về danh nghĩa bị nước nào cai trị?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Sau khi Vương quốc Phù Nam sụp đổ, vùng đất Nam Bộ về danh nghĩa bị đặt dưới quyền cai trị của nước Chân Lạp (SGK Lịch sử 7 - trang 93).


Câu 3:

Suốt từ thế kỉ X - XIV, dân cư ở vùng đất Nam Bộ

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cũng từ sau thế kỉ X, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi điều kiện tự nhiên. Một phần đất đai bị ngấm mặn, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Suốt giai đoạn thế kỉ X đến đầu thế kỉ XIV, cư dân ở đây rất thưa vắng (SGK Lịch sử 7 - trang 94).


Câu 4:

Vương triều Vi-giay-a lâm vào khủng, suy yếu từ khoảng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vương triều Vi-giay-a lâm vào khủng, suy yếu từ khoảng cuối thế kỉ XIV (SGK Lịch sử 7 - trang 91).


Câu 5:

 

Ngành kinh tế chủ yếu của Chăm-pa là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ngành kinh tế chủ yếu của Chăm-pa là sản xuất nông nghiệp (SGK Lịch sử 7 - trang 91).


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận