Trắc nghiệm Bài 19: Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển có đáp án

  • 134 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nguyên nhân tạo nên sóng biển không phải là do

Xem đáp án

Đáp án C.

Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng biển là do gió, gió càng mạnh, sóng càng to. Ngoài ra, động đất, núi lửa, bão,… cũng là nguyên nhân tạo nên sóng biển nhưng đây không phải là nguyên nhân chủ yếu. Còn dòng biển không phải nguyên nhân tạo nên sóng biển.


Câu 2:

Trên thế giới không có đại dương nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

Trên thế giới có 4 đại dương, đó là: Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.


Câu 3:

Dao động thủy triều lớn nhất vào các ngày nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A.

Dao động thủy triều lớn nhất vào các ngày trăng tròn và không trăng. Đó là các ngày triều cường.


Câu 4:

Độ muối trung bình của đại dương là

Xem đáp án

Đáp án C.

Độ muối trung bình của đại dương là 35‰.


Câu 5:

Trên các biển và đại dương có những loại dòng biển nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A.

Trên các biển và đại dương có hai loại dòng biển, đó là dòng biển nóng và dòng biển lạnh.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận