Trắc nghiệm Bài 19: Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình có đáp án

  • 162 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ trong đất là

Xem đáp án

Đáp án A.

Sinh vật đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành đất, góp phần tích tụ, phân hủy và biến đổi chất hữu cơ.


Câu 2:

Khí hậu ôn đới lục địa có nhóm đất chính nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A.

Khí hậu ôn đới lục địa có nhóm đất chính là đất pốtdôn.


Câu 3:

Ở khu vực rừng nhiệt đới ẩm có loại đất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

Rừng nhiệt đới ẩm, xích đạo tương ứng với loại đất feralit đỏ vàng (đất đỏ vàng nhiệt đới).


Câu 4:

Thổ nhưỡng là gì?

Xem đáp án

Đáp án B.

Thổ nhưỡng (đất) là lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa và các đảo, được đặc trưng bởi độ phì. Độ phì là khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cho thực vật sinh trưởng và phát triển.


Câu 5:

Các thành phần chính của lớp đất là

Xem đáp án

Đáp án A.

Các thành phần chính của lớp đất là không khí (25%), nước (25%), chất hữu cơ (5%) và vô cơ (45%). Chất vô cơ chiếm phần lớn trọng lượng của đất bao gồm các hạt cát, hạt sét,… Tỉ lệ các thành phần trong đất thay đổi tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên hình thành đất.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận