Trắc nghiệm BÀI 2: CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA BẢN ĐỒ có đáp án

  • 111 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Bản đồ là

Xem đáp án

Đáp án D.

Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ tương đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất.


Câu 2:

Vẽ bản đồ là

Xem đáp án

Đáp án C.

Khi vẽ bản đồ người ta phải chuyển bề mặt cong của Trái Đất lên mặt phẳng của giấy.


Câu 3:

Muốn xác định phương hướng trên bản đồ cần phải dựa vào

Xem đáp án

Đáp án A.

Bản đồ có hệ thống kinh vĩ tuyến, muốn xác định phương hướng dựa vào kinh tuyến và vĩ tuyến. Bản đồ không thể hiện các đường kinh tuyến và vĩ tuyến, chúng ta dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc, sau đó lần lượt tìm các hướng còn lại.


Câu 4:

Theo quy ước đầu phía dưới của kinh tuyến gốc chỉ hướng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

Phương hướng chính trên bản đồ: có 8 hướng chính. Phần chính giữa bản đồ là phần trung tâm, đầu trên kinh tuyến chỉ hướng Bắc, đầu dưới chỉ hướng Nam, đầu bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng Đông và đầu bên trái vĩ tuyến chỉ hướng Tây.


Câu 5:

Theo quy ước đầu bên phải trái của vĩ tuyến chỉ hướng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A.

Phương hướng chính trên bản đồ: có 8 hướng chính. Phần chính giữa bản đồ là phần trung tâm, đầu trên kinh tuyến chỉ hướng Bắc, đầu dưới chỉ hướng Nam, đầu bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng Đông và đầu bên trái vĩ tuyến chỉ hướng Tây.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận